FANDOM


Starfire gerçek adı ile Koriand’r Vegan siteminde bulunan Tamaran isimli bir gezegenin vatandaşı ve Prensesidir. Tamaran gezegenin kralının iki kızından küçük olanıdır. Diğer kızkardeş Blackfire’dir. Tamaran da çocuklar ileri savaş eğitimine tabi tutulur. Okaraa isimli savaşçı bir gezegene eğitim için kız kardeşi ile birlikte gönderilir. Eğimlerde daha başarılı olan Starfire tahta geçme hakkını kazanır. Blackfire büyük olduğu için tahta kendisinin geçmesi gerektiğini düşünmektedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.